Ervina Dabižinović

Ervina Dabižinović

Oblasti delovanja:

Biografija

Rođena je 14.08. 1963. u Kotoru, diplomirala 1986. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu: Odsjek za psihologiju; odbranila master tezu (2012) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu pod nazivom: Politike reprezentacije ženskog tijela u kulturi Crne Gore (mentorka prof. dr Daša Duhaček). Trenutno  na Doktorskim studijama Centar ACIMSI u Novom Sadu, pred odbranom teze na  temu: Žene Boke Kotorske XIX i XX vijek, kod profesorke Svenke Savić.

Zaposlena od 1988. do 1999. kao psihološkinja u Specijalnoj bolnici za  psihijatriju u Kotoru; od 1999. do 2005. radila kao psihološkinja u Institutu dr Simo Milošević u Igalu; od 2005. do danas radi u organizaciji civilnog društva ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje (Kotor), na poslovima koordinatorke alternativnog programa Ženskih studija.

Piše za stručne časopise i za dnevni list Vijesti (jednomjesečna kolumna pod nazivom Kontra/per/cepcija.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu