Hana Ćopić

Hana Ćopić

Oblasti delovanja:

Biografija

Rođena je u Beogradu 1978. godine, radi u Heinrich Böll Fondaciji u Beogradu, germanistkinja, prevoditeljka i feministkinja. Završila je i kurs za TV novinarke. Trenutno se najviše bavi nastankom (prve) Jugoslavije i antisemitizmom.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu