Nađa Bobičić

Nađa Bobičić

Oblasti delovanja:

Biografija

Diplomirala je Opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2011) i masterirala na istom fakultetu (2012), sa tezom Portret modernističke dame u prozi Vilijama Foknera, pod mentorstvom dr Biljane Dojčinović. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu završila je jednogodišnji dodiplomski program Centra za ženske studije (2012/13) i master Teorije kulture i studije roda (2016), sa tezom Feministički pristupi epistemologijama neznanja, pod mentorstvom dr Daše Duhaček, gde je trenutno studentkinja doktorskih studija kulture i medija.

Književne kritike i prikaze objavljuje u više časopisa, medija i portala od 2012. godine (Polja, Quorum, Tema, Beton, Genero, Knjiženstvo, Booksa, Politikin Kulturni dodatak). Važniji radovi: „Umjetničke prakse (re)aproprijacije Velikog rata“ (EnGarde 20/21, Beograd: Heinrich Böll Stiftung, CZKD: 144–159); „Modernističke odlike u Filozofskim fragmentima i esejima Ksenije Atanasijević“ (Genero 18/2014: 51–64); „Prostor i identitet u noveli Da Tomasa Bernharda“ (Polja 482/2013: 199–203).

Od 2014. uređuje nezavisni portal za multimedijalna čitanja Bookvica, podržan u okviru programa „Ogledalo“ Rekonstrukcije Ženski fond, u okviru koga se razvio projekat Pročitaj me, koji za cilj ima rad sa mladim kritičarima i kritičarkama.

Na Kvir studijama Centra za kvir studije u Beogradu držala je izlaganja o biseksualnosti i krip studijama (2011/12, 2012/13 i 2013/14), a na Ženskim studijama Centra za ženske studije u Beogradu predavanja o marksističkom i socijalističkom feminizmu (2014/15. i 2015/16). Predavanja o istoriji feminizma držala je polaznicama Feminističke letnje škole u Ohridu (2014) i Feminističke letnje kolonije u Nišu (2015).

Učestvovala je na više tribina i konferencija posvećenih pitanjima roda i kulture, između ostalog, na programima „Nova čitanja roda“, „Rod i kultura“ i „Manjinska čitanja politike“ u organizaciji IPAK.centra i Centra za ženske studije u Domu omladine Beograda, kao i u okviru programa „Seminar za svakoga“ Kulturnog centra Rex, na konferenciji „EnGarde, Avant-Garde: 20/21 / Čovek peva posle rata“ u CZKD i na tirbini u okviru projekta „Jezici i nacionalizam“, u saradnji sa udruženjem KROKODIL.

Dobitnica je nagrade Kluba „Superste“ 2015. godine, stipendije „Žarana Papić“ Rekonstrukcije Ženski fond za doktorske studije 2015. godine i za master studije roda 2014. godine, kao i nagrade za najbolju mladu kritičarku u regionu, u okviru projekta Criticize this! 2013. godine.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu