Jelisaveta Blagojević

Jelisaveta Blagojević

Oblasti delovanja:

Biografija

Rođena je u Beogradu 1966. godine. Radi kao šefica Departmana za Kritičke studije politike i profesorka filozofije na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, kao gostujuća predavačica na master studijama Rod i politika na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, predaje u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society). Do sada je objavila knjige Hieroglyphs of Jealousy (2008), Zajednica onih koji nemaju zajednicu (2008), Politike nemislivog: uvod u ne-fašistički život (2014), kao i veliki broj tekstova iz oblasti savremene političke filozofije, studija roda, queer studija, studija kulture, itd. Uredila je više zbornika i temata u stručnim časopisima. Radi i kao koordinatorka Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar), živi i radi u Beogradu.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu