Kristina Bojanović

Kristina Bojanović

Oblasti delovanja:

Biografija

Kristina Bojanović, diplomirana profesorka filozofije, magistrirala na Katedri za rod i politiku Fakulteta političkih nauka u Beogradu, trenutno privodi kraju doktorsku disertaciju na Departmanu za savremenu transdisciplinarnu humanistiku Fakulteta za medije i komunikaciju u Beogradu. Na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici predaje filozofsku grupu predmeta. Bavi se političkom filozofijom, etikom, rodnim teorijama i feminističkom epistemologijom. Učesnica je više regionalnih filozofskih škola i konferencija, i polaznica niza interdisciplinarnih kurseva, seminara i treninga. Osnivačica je Međunarodne Filozofske škole Noema, organizatorka više filozofskih skupova i konferencija u Crnoj Gori, te urednica programa Fil(m)ozofija. Priredila je zbornike radova Slike mišljenja Žila Deleza i Sloboda, nasilje, identitet, kao i deset knjiga u ediciji Aletheia/fragmenta philosophica izdavačke kuće Oktoih, u kojoj je bila urednica. Prevodi s francuskog i engleskog jezika, a služi se njemačkim, starogrčkim i latinskim. Radove objavljuje u regionalnim časopisima i zbornicima. Prevela je više desetina tekstova i knjiga, među kojima Mudrost svijeta (Remi Brag), Vidljivo i nevidljivo (Moris Merlo-Ponti), Erotski fenomen (Žan-Lik Marion), Kapital u XXI veku (Toma Piketi), Poslije konačnosti. Ogled o nužnosti kontingencije (Kenten Mejasu), Pojam autoriteta (Aleksandar Kožev), Naša nevolja dolazi izdaleka/naše zlo dopire nadaleko (Alen Badju), Etika polne razlike (Lis Irigare) itd. Dobitnica je stipendije za prevodioce koju dodjeljuje CNL (Centre national du livre) iz Pariza, kao i stipendije Žarana Papić koju dodjeljuje Rekonstrukcija Ženski fond iz Beograda.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu