Adriana Zaharijević

Adriana Zaharijević

Oblasti delovanja:

Biografija

Adriana Zaharijević (1978) je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Koordinatorka je Grupe za studije angažovanosti. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka iz oblasti roda i politike. Njena teorijska interesovanja obuhvataju političku filozofiju, teorije građanstva, pola i klase i kritičke feminističke istorije (globalne i (post)jugoslovenske). Objavila je preko četrdeset članaka u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima, priredila je više zbornika (od kojih se posebno izdvajaju Neko je rekao feminizam? i Žarana Papić. Tekstovi 1977-2002, sa Zoricom Ivanović i Dašom Duhaček). Autorka je dve monografije: Postajanje ženom (Rekonstrukcija ženski fond, 2010) i Ko je pojedinac? (Karpos, 2014). Trenutno radi na knjizi o feminističkoj filozofiji Džudit Batler. Pored pisanja, bavi se i prevođenjem. Deo je vibrantne feminističke scene u Srbiji i regionu.    


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu