Jelena Višnjić

Jelena Višnjić

Oblasti delovanja:

Biografija

Rođena je u Zrenjaninu 22. maja 1976. godine, rasla i odrasla u Mostaru i Nišu. Diplomirala je na Katedri za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu i magistrirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, iz oblasti studija roda i politike. 21. maja 2016. doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu.
Jedna je od osnivačica i urednica festivala feminističke kulture i akcije – BeFem. Koordinatorka je programa “Feministicka medijska kultura: proizvodnja roda”, predavačica u Centru za ženske studije u Beogradu i aktivistkinja feminističkog pokreta. Oblasti istraživanja: studije roda, medijske studije, studije kulture i antropologija popularne kulture. Objavila veliki broj autorskih tekstova, kao i publikacije Solidarnost i feministička politika i Politike reprezentacije LGBTTIQ populacije u medijima Srbije - zajedno sa Katarinom Lončarević, U zoni političkog: Feministički odgovori i inicijative u savremenoj Srbiji. Živi i radi u Beogradu.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu