Ana Vilenica

Ana Vilenica

Oblasti delovanja:

Biografija

Ana Vilenica (1978, Pančevo, Jugoslavija) istraživačica, teoretičarka i aktivistkinja. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odeljenju za Istoriju umetnosti. Magistarske studije završila je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na Grupi za scenski dizajn. Doktorirala je na Grupi za teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu sa tezom pod nazivom Teorije i prakse aktivizma u umetnosti u drugoj polovini XX veka.

Od 2012 do 2014. radila kao istraživačica saradnica na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na projektu Urbane regeneracije i kreativni rad. Dobitnica je Marie Curie stipendije (2016-2018) i trenutno radi kao istrazivacica na London South Bank University.

Autorka je publikacije Postajanje majkom na periferiji: Od socijalizma do neoliberalnog “tranzicijskog” režima materinstva ka radikalnim praksama brige. Uređivala je žurnal za umetnost, politiku, teoriju i aktivizam uz)bu))na))) – www.uzbuna.org. Urednica je knjige Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma i ko-urednica knjige Na ruševinama kreativnog grada (sa kuda.org).

Deo je grupe Ko gradi grad koja radi na razvijanju replikabilnog modela zadružne samo-stano-gradnje dostupne svima, izvan i nasuprot osvedočenih isključujućih stambenih režima u Srbiji (www.kogradigrad.org).

Oblasti interesovanja: materinstvo i majčinstvo, problemi reproduktivnog rada, teorije i prakse aktivizma u umetnosti, urbane politike, stambeni rezimi, urbane regeneracije i uloga umetnosti i kulture. 


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu