Jovana Timotijević

Jovana Timotijević

Oblasti delovanja:

Biografija

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2005. godine.  U Centru za ženske studije završila je jednogodišnji dodiplomski program Ženskih studija 2012/13, a potom i master na Fakultetu političkih nauka Teorije kulture i studije roda (2016), sa tezom «Topografija političkog: Kategorija mesta u feminističkoj kvir teoriji i političkoj teoriji Žaka Ransijera», gde je trenutno studentkinja doktorskih studija kulture i medija.

Radila je kao članica kreativnog tima B92 (u vremenu u kom je to još uvek bio nezavnisni medij), kao dugogodišnja članica koordinatorskog tima projekta «Slobodna zona», a trenutno je koordinatorka projekata i istraživačica u Centru za istraživanje kultura, politika i identiteta.

Učestvovala je na različitim tribinskim programima koji su posvećeni pitanjima politike i roda, između ostalog, na programima „Manjinska čitanja politike“ u organizaciji IPAK.centra i Centra za ženske studije u Domu omladine Beograda, kao i u okviru letnjeg programa «Feminist Critical Analysis» u Dubrovniku, u organizaciji Centra za rod i politiku (Fakultet političkih nauka).

Oblast u okviru koje misli, piše i istražuje predstavlja susret feminističke i kvir teorije i savremene političke teorije, sa jedne, i prostornih poltika, sa druge strane.

Dobitnica je stipendije „Žarana Papić“ Rekonstrukcije Ženski fond za doktorske studije 2015. godine i za master studije roda 2014. godine.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu