Gordana Subotić

Gordana Subotić

Oblasti delovanja:

Biografija

Gordana Subotić je doktorantkinja Škole društvenih i političkih nauka, Melburn Univerziteta. Diplomirala je na Fakultetu bezbednosti i ima titulu masterke političkih nauka Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Od 2010. do 2014. godine, Gordana je koordinirala istraživački tim koji je pratio sprovođenje primene Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 u organizacji Žene u crnom iz Beograda. Takođe, Gordana je osnivačica ženskog Udruženja Dea Dia gde je koordinirala praćenje primene Rezolucije 1325, istraživanje i edukacije o lokalizaciji primene Rezolucije 1325 do februara 2015. godine. Objavila je četiri izveštaja u senci o primeni Rezolucije 1325 u Srbiji koji su bili korišćeni za javno zagovaranje pred Komitetom za eliminaciju diskriminacije nad ženama u Ženevi (2013), Misijom Kanade u Ujedinjenim nacijama u Njujorku (2013 - 2014) kao i u Narodnoj Skupštini Srbije (2013). U 2014.godini Gordana je sprovela prvi trening za spuštanje Rezolucije 1325 na lokalni nivo u opštini Pirot za institucije sektora bezbednosti u saradnji sa Globalnom mrežom graditeljki mira iz Njujorka. Radila je u Ambasadi Sjedinjenih Američkih država u Beogradu i Trag fondaciji. Gordana radi kao volonterka konsultantkinja za Frida Feministički Fond i druge feminističke i ženske organizacije sa Balkana.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu