Jelena Stefanović

Jelena Stefanović

Oblasti delovanja:

Biografija

Rođena je 1969. godine u Užicu. Završila je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na grupi za jugo-svetsku književnost. Doktorirala je na Rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu (Rodni stereotipi u romanima lektire drugog ciklusa osnovne škole). Ima bogato nastavničko iskustvo, a radila je i u Ministarstvu prosvete kao savetnica za školsko razvojno planiranje. Od 1997. godine vodi programe stručnog usavršavanja nastavnika/ca, a od 2001. različitim ciljnim grupama drži seminare iz oblasti rodne ravnopravnosti. Trenutno je zaposlena u Vaspitno obrazovnom sistemu „Kreativno pero” i Baletskoj školi „Lujo Davičo”, u Beogradu. Objavljuje stručne i naučne radove iz književnosti i metodike nastave književnosti, a posebno je zanima uvođenje rodne perspektive u obrazovanje.Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu