Sanja Solunac

Sanja Solunac

Oblasti delovanja:

Biografija

Rođena je 1987. u Kragujevcu, završila srednju dizajnersku školu, diplomirala osnovne i master studije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, odsek primenjene umetnosti, smer slikarstvo. Završila Ženske studije – Centar za ženske studije i istraživanje roda, Beograd (FPN) sa temom “Žene u likovnoj umetnosti XV-XIX veka”. Stipendistkinja Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Radno iskustvo:

  • Honorararni projekti – grafički dizajn (dizajn i grafičko oblikovanje knjiga, kataloga, brošura, plakata)
  • Umetnički angažmani // pisanje i realizacija projekata (NVO sektor)
  • Rad u prosveti - Srednja ekonomska škola, profesorka likovne kulture ; OŠ Svetozar Marković, nastavnica likovne kulture (…)

Razvoj i Projekti - Odabir:

  • 2008 – u toku: Grupne i samostalne izložbe; Likovne kolonije; Umetnički festivali
  • 2016. Druga feministička likovna kolonija, Sićevo - Predavanja na temu “Feminizam i/u likovnoj umetnosti”, Vođenje likovnih radionica u sklopu kolonije 
  • 2015. ArtFemine II Festival, Niš - Autorka likovne radionice festivala, Učesnica performansa Feministička akcija u sklopu festivala
  • 2015. Prva feministička likovna kolonija, Sićevo - Predavanja na temu “Feminizam i/u likovnoj umetnosti”, Vođenje likovnih radionica u sklopu kolonije 
  • 2013. Autorski projekat – Ogledanje (Konkurs RŽF-a) - Ogledanje u Kragujevcu i Lapovu je interaktivni projekt koji je predstavio rad vizuelnih umetnica, književnica, i žena koje se bave društvenim naukama. Projekat je realizovan u vidu javnih predavanja, street art radionica, izložbi i književne večeri. 
Glavni cilj projekta je podizanje svesti o polu i rodu; osnaživanje žena iz naše zajednice da se informišu i predstave svoj rad; Kroz različite umetničke discipline pružane su informacije o problemima svih vrsta diskriminacije i problema nasilja, bilo da se radi o fizičkom ili pdihičkom zlostavljanju.
  • 2012. Koordinatorka projekta “Mesec ženskog aktivizma i umetnosti u Kragujevcu”


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu