Maja Sedlarević

Maja Sedlarević

Oblasti delovanja:

Biografija


Rođena je 8. aprila 1977. godine u Sremskoj Mitrovici.
Osnovnu školu i Srednju ekonomsku školu završila je u Sremskoj Mitrovici. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je na Katedri za srpski jezik i književnost i stekla zvanje diplomirane profesorke srpskog jezika i književnosti.
Takođe, završila je i jednogodišnje specijalističke akademske studije, Odsek "Medijska istraživanja i multikulturalnost", u Novom Sadu, školske 2001/2002. godine.
Završila je postdiplomske studije Univerziteta u Novom Sadu, ACIMSI Centra za rodne studije i 2009. godine stekla je titulu magistarke interdisciplinarnih rodnih studija Univerziteta u Novom Sadu. Doktorantkinja ACIMSI Centra za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu.
Od oktobra 2004. do jula 2008. godine bila je poslanica Skupštine AP Vojvodine. 
Posle izbora 2008. godine ponovo je izabrana za poslanicu Skupštine AP Vojvodine. Na konstitutivnoj sednici održanoj 16. jula 2008. godine, izabrana je za potpredsednicu Skupštine AP Vojvodine. U mandatnom periodu 2008-2012. bila je predsednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i članica Odbora za bezbednost Skupštine AP Vojvodine, kao i Saveta za bezbednost AP Vojvodine.
U periodu 2008-2012. godina predstavljala AP Vojvodinu u Skupštini evropskih regiona i bila članica Biroa AER-a.
Na izborima održanim 6. maja 2012. po treći put je izabrana za poslanicu u pokrajinskom parlamentu, predsednica je Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju i članica Odbora za bezbednost Skupštine AP Vojvodine, kao i Saveta za bezbednost AP Vojvodine. Bila je koordinatorka Ženske parlamentarne mreže i Zelene poslaničke grupe Skupštine AP Vojvodine.
Posle izbora održanih 24. marta 2016. godine u četvrtom mandatu je poslanica Skupštine AP Vojvodine. Odbornica je u Skupštini grada Novog Sada.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu