Tijana Pešić

Tijana Pešić

Oblasti delovanja:

Biografija

Datum i mesto rođenja: 27.11.1988. Vranje

Obrazovanje:

 • 2003.-2007.      Gimnazija '' Bora Stanković'' Vranje, prirodno-matematički smer
 • 2007.- 2011. Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, smer           komunikacije
 • 2011.-2012. Master studije, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd,  smer  Kultura globalnih medija
 • 2013.-         Doktorske studije,  Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI), Univerzitet u Novom Sadu, smer Rodne studije
 • 2013.-         Alternativne  studije, Centar za ženske studije, Beograd
Učešće na međunarodnim naučnim skupovima:

 • Pešić, Tijana (2014) Rod, mediji i društvena moć- Jovanka Broz (1924-2013), Prva međunarodna naučna konferencija ''Kultura i etika u medijima'', Kikinda 2014
 • Pešić, Tijana ( 2015) Sensationalism and infotainment in newspapers in Serbia- Reporting on ilness and death of Jovanka Broz. CEECOM 2015, 8th Central and Eastern European Media and Communication Conference, Croatia, Zagreb
 • Pešić, Tijana, Đekić, Valentina (2015) Crtani filmovi kao refleksija patrijarhalnog društvenog obrasca, Četvrta međunarodna naučna konferencija ''Metodički dani 2015'', Kikinda
 • Đekić, Valentina, Pešić, Tijana ( 2015) Predstave o majci u dečjim pesmicama sa posebnim osvrtom na 8. Mart, Četvrta međunarodna naučna konferencija ''Metodički dani 2015'', Kikinda
 • Pešić, Tijana ( 2015) Politički i društveni uticaj prvih dama- Jovanka Broz i Elena Čaušesku, Treći međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika  društvenih i humanističkih nauka ''Konteksti'', Novi Sad
 • Pešić, Tijana (2016) Media representation of Jovanka Broz, “Reinvestigating Culture in Arts, Humanities & Social Sciences", Belgrade
 • Pešić, Tijana (2016) Reprezentacija žena sa hidžabom u medijima u Srbiji, Međunarodni interdisciplinarni studentski skup ''Karlovački dani slobodne misli'', Sremski Karlovci

Objavljeni radovi:

 • Pešić Tijana (2015) Rod, mediji i društvena moć- Jovanka Broz (1924-2013), Subotički Miletić, Dijana (2015) (ur) zbornik Kultura i etika u medijima 2014. Kikinda: Banatski kulturni centar, UG PostPesimisti Kikinde, UG Medijski istraživački tim, UG Centar za kulturu dijaloga, str 149-165.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu