Tatjana Perić

Tatjana Perić

Oblasti delovanja:

Biografija

Pravima nacionalnih i verskih manjina bavi se od 1994. godine. Studirala je ljudska prava i verske slobode na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku i Univerzitetu Eseks u Velikoj Britaniji. Dugogodišnja je saradnica Evropskog centra za romska prava (ERRC), kao i Programa UN za razvoj (UNDP) i drugih UN agencija, ERSTE Fondacije, Romskog obrazovnog fonda (REF), Ekumenske humanitarne organizacije, i drugih. Od 2014. godine radi za Kancelariju za demokratske institucije i ljudska prava (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR) Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE) u Varšavi. Kao doktorantkinja pri Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu bavi se intersekcijom roda i etniciteta.

Photo:OSCE/Piotr MarkowskiNazad Kontaktirajte (sa(govornicu