Sanja Pavlović

Sanja Pavlović

Oblasti delovanja:

Biografija

Feministička aktivistkinja. Po obrazovanju novinarka, uskoro Master politikološkinja studija roda. Trenutno piše master rad na temu radikalnog feminizma sa željom da spaja (prevaziđenu?) teoriju i (danas više nepotrebnu?) praksu. Radi u Autonomnom ženskom centru gde se bavi komunikacijom sa medijima i načinom na koji izveštavaju na teme muškog nasilja prema ženama i femicida. Od 2014. godine je vodila inicijativu FemWiki čiji je cilj da podrži žene da uređuju Vikipediju, kao i da se sadržaj ove online enciklopedije upotpuni, kvalitativno i kvantitativno, biografijama žena i temama u vezi sa feminizmom. U okviru FemWiki projekta bila je organizatorka prvog regionalnog Ženskog Viki kampa, održanog u Prištini 2015. godine, kome su prisustvovale žene iz Albanije, sa Kosova i iz Srbije. Jedna je od urednica bloga „Žene protiv prostitucije, pornografije i surogat materinstva“ gde objavljuje i uređuje tekstove na ove teme. Članica je skupštine Labrisa, organizacije za lezbejska ljudska prava i prisutna na akcijama Žena u crnom. Povremeno piše za nedeljnik „Vreme“.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu