Gordana Nikolić

Gordana Nikolić

Oblasti delovanja:

Biografija


Formalno obrazovanje

 • Stečeno akademsko zvanje magistarke nauka odbranom magistarske teze „Rodni stereotipi u udžbenicima za mlađe razrede osnovnih škola za decu sa lakom mentalnom nedovoljnom razvijenošću“ na Univerzitetu u Novom Sadu, Centar za rodne studije pri Asocijaciji centara za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja
 • Završen Učiteljski fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu
 • Stečeno Uverenje o položenom stručnom ispitu

Neformalno obrazovanje
 • Završen dvogodišnji OEBS program „Rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti“
 • Stečena Uverenja o savladanom programu stručnog usavrašavanja koje je odobrio Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, odnosno doneo ministar prosvete

Nagrade
 • Stipendija „Žarana Papić“ – Rekonstrukcija Ženski Fond, Beograd
 • Diplome za uspešnu animaciju i uspešno kreirane lutke na 17. Festivalu lutkarstva osnovnih škola,  Novi Sad
Radno iskustvo
 • Dečiji centar „Nada Dimić“, Zagreb, na poslovima vaspitačice tokom školske 1987/88. godine
 •  Osnovna i srednja  škola „9.maj“, Zrenjanin, na poslovima nastavnice defektološkinje razredne nastave, nastavnice razredno-predmetne nastave, bibliotekarke –medijatekarke, nastavnice u celodnevnom boravku dece sa umerenom mentalnom nedovoljnom razvijenošću kao i vaspitačice u predškolskoj grupi
 •  Osnovna škola „Svetozar Marković –Toza“ , Elemir- Taraš, na poslovima  nastavnice razredne nastave 
 •  Osnovna škola „Dr Boško Vrebalov“ , Melenci, na poslovima  nastavnice razredne nastave
 • Osnovna škola „Vuk Karadžić“ , Zrenjanin

Ostale aktivnosti
 • Učestvovala u radu Regionalne konferencije „Prevazilaženje rodnih stereotipa u osnovnom obrazovanju“ Budva (2004)
 • Učesnica istraživačkog projekta „Rodno senzitivni udžbenici i učionička praksa u regionu Balkana“(2006-2007)
 • Autorka teksta „Vodič kroz budžet“  u  „Ka rodnom budžetiranju: vodič“ (2007), priredila Tatjana Đurić Kuzmanović, Futura publikacije, Novi Sad
 • Od 2014.godine je članica sudskog veća Osnovnog suda u Zrenjaninu koje radi na predmetima iz domena Porodičnog zakona

Lični podaci
Datum i mesto rođenja: 08.04.1964. , Zrenjanin


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu