Milesa Milinković

Milesa Milinković

Oblasti delovanja:

Biografija

Rođena je u Užicu,1977., diplomirala pedagogiju, masterirala na Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu. Aktivistkinja, program menadžerka i volonterka u organizacijama za podršku osoba sa invaliditetom od 1999. Svoj naučno istraživački rad na master i doktorskim rodnim studijama usmerila ka ženama sa invaliditetom kao višestruko marginalizovanoj grupi kroz feminističku teoriju invalidnosti.

Na svom aktivističkom putu srela se sa filmskom umetnošću i koristi je kao sredstvo za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom pa je producentkinja 17, a autorka dva filma o ženama sa invaliditetom. Direktorka je Međunarodnog filmskog festivala “Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film”. Živi i radi u Novom Sadu.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu