Smiljana Milinkov

Smiljana Milinkov

Oblasti delovanja:

Biografija

Rođena je u Novom Sadu, 30. juna 1976.

Asistentkinja na Odseku za medijske studije Filzofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Završila je gimnaziju opšteg smera „Svetozar Marković” u Novom Sadu a potom osnovne studije istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, diplomiravši na temu „Kulturna politika Kraljevine SHS (1918-29)“.
U junu 2000. godine počinje da radi kao novinarka na Radiju 021 u Novom Sadu a paralelno (2001-2002) predaje istoriju u novosadskoj gimnaziji “Svetozar Marković”. Tokom devetogodišnjeg novinarskog rada na Radiju 021 učestvovala je u realizaciji regionalnih projekata i bila članica Savetodavnog odbora medija u okviru izrade Nacionalne strategije za mlade.
Na Odseku za medijske studije zaposlena od 2008. godine, kao stručna saradnica, a potom i asistentkinja na predmetima: Radijsko novinarstvo, Novinarski žanrovi I, Izveštavanje o drugome, Mediji i verske zajednice, Debata i Medijski javni servisi.
Master studije Novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu završava 2010. godine odbranivši master rad na temu „Exit povezuje ljude“. Iste godine upisuje doktorske studije na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju „Formalno i neformalno obrazovanje i profesionalni status novinarki u Vojvodini - rodna perspektiva” odbranila je 14. juna 2016. godine na Univerzitetu u Novom Sadu. 
Autorka je više radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Učestvovala je na naučnim skupovima u zemlji i u regionu, kao i u istraživanjima o profesionalnom statusu mladih novinara/ki u Vojvodini; medijskoj slici sportistkinja u Vojvodini; medijskom diskursu o siromaštvu i socijalnoj isključenosti u Srbiji; medijskom izveštavanju o procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i indeksu medijskog klijentelizma. 
Članica Nezavisnog društva novinara Vojvodine. 


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu