Katarina Lončarević

Katarina Lončarević

Oblasti delovanja:

Biografija

Feministkinja, aktivistkinja, filozofkinja. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, magistrirala na Univerzitetu Ratgers (SAD) i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kome je odbranila i doktorsku disertaciju. Oblasti interesovanja: feministička filozofija, epistemologija, odnos između liberalizma i feminizma, istorija feminizma i feminističkih pokreta, istorija žena u filozofiji, feministički i lgbt aktivizam. Bavi se i feminističkim izdavaštvom i zamenica je glavne i odgovorne urednice časopisa za feminističku teoriju Genero. Veruje u feminističku solidarnost i feminističku filantropiju, kao i u alternativne vidove feminističkog obrazovanja. Od 2009. godine koordinira zajedno sa Adrianom Zaharijević kurs Istorija i teorije feminizma u Centru za ženske studije u Beogradu. Radi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Objavila je preko dvadeset radova u naučnim časopisima i zbornicima radova i kouredila dva zbornika radova. Sa Jelenom Višnjić je napisala dve monografske publikacije: Solidarnost i feministička politika (2010) i Politike medijske reprezentacije LGBTIQ populacije: slučaj Srbije (2011), a u koautorstvu sa Adrianom Zaharijević knjigu Osmi mart: istorija jednog 'praznika' (2011).


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu