Vedrana Lacmanović

Vedrana Lacmanović

Oblasti delovanja:

Biografija

Vedrana Lacmanović je feministkinja i aktivistkinja za mir i (ženska) ljudska prava. Diplomu socijalne radnice stekla je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2010. godine, a  tri godine kasnije završila je Master studije socijalne politike. Više od pola decenije angažovana je kao asistentkinja na Mreži Žene protiv nasilja, koaliciji ženskih nevladinih organizacija, čiji je cilj podrška ženama koje preživljavaju nasilje (u porodici) i stvaranje društva u kome će žene živeti slobodne od straha i nasilja. Osim povezivanja, razmene znanja i iskustava, rada na umrežavanju i vidljivosti ženskih organizacija koje deluju u oblasti sprečavanja i suzbijanja nasilja prema ženama, specifična tema kojom se u kontinuitetu bavi je femicid – ubistva žena od strane muškaraca samo zbog toga što su žene. Kroz više od 6 godina volontiranja na SOS telefonu za žene koje preživljavaju nasilje (pri Autonomnom ženskom centru iz Beograda), podržala je preko 100 žena u situaciji nasilja, a aktivistički pruža podršku izbeglim i raseljenim licima (trenutno u beogradskim parkovima, a tokom studija kao volonterka nevladine organizacije Grupa 484 iz Beograda). Pitanje socijalne pravde, koje je posebno interesuje, razmatrala je u master radu čija je tema feminističko tumačenje teorije pravde autora Džona Rolsa. Rolsova teorija “pravde kao nepristrasnosti” smatra se jednom od najznačajnijih teorija u političkoj filozofiji, a kroz master rad izneto je njeno feminističko tumačenje i analizirano jesu li i na koji način žene u nju uključene. Motivaciju pronalazi u idealima pravednosti, feminističkoj etici brige, solidarnosti, putovanjima i ubeđenju da je drugačiji svet (bez nasilja i onaj u kome će žene uživati sva prava) moguć.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu