Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Oblasti delovanja:

Biografija

 Istraživačica je u Centru za studije javne politike na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti. Završila je dva master programa - Srpski jezik i lingvistiku na Univerzitetu u Novom Sadu i Rodne studije na Centralno-evropskom univerzitetu i Univerzitetu u Halu u Engleskoj. Njene oblasti interesovanja su sledece: analiza akademskih, medijskih diskursa, kao i diskursa politika jednakosti i socijalnih politika o Romkinjama i Romima; intersekcionalnost, društveni pokreti, obrazovanje, zapošljavanje Roma. Njen poslednji istraživaški projekat je bio posvećen diskursima i praksama politika borbe protiv trgovine ljudima u vezi sa Romima kao 'ranjivom grupom' u Srbiji. Njene publikacije se mogu pronaći na veb-stranici Jelena Jovanovic | Center for Policy Studies.


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu