Latinka Milana Grbić

Latinka Milana Grbić

Oblasti delovanja:

Biografija

OBRAZOVANjE Akademsko • Magistratura, Univerzitet u Novom Sadu, ACIMSI - Centar za rodne studije, tema: Analiza diskursa rodnih stereotipa u udžbenicima za osnovnu školu.

 • Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru.

 • Gimnazija «Dušan Vasiljev», Kikinda.

 • Muzička škola «Slobodan Malbaški» Kikinda.
 • 
OŠ «Dositej Obradović», Bočar.PROFESIONALNI RAZVOJ Kratak istorijat zaposlenja • Profesorica u razrednoj, predmetnoj i specijalnoj nastavi u osnovnim školama: OŠ Dositej Obradović, Bočar;
 OŠ Miloje Čiplić, Novi Bečej
; OŠ Dr Đorđe Jovanović, Novo Miloševo;
 OŠ Dr Milan Petrović, Novi Sad


 • Saradnica i predavačica u Školi romologije na Univerzitetu u Novom Sadu.

 • Saradnica i predavačica na Ženskim studijama i istraživanju u Novom Sadu.
Drugi relevantni profesionalni angažmani
 • 

Predavačica na seminarima Rodno senzibilisanje nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini.
 • 
Koordinatorka regionalnog projekta «Rodno senzitivni udžbenici i nastavna praksa u regionu Balkana» za Vojvodinu.

 • Analitičarka u projektu Izgrađivanje romske intelektualne elite na Univerzitetu u Novom Sadu.

 • Koautorka knjige «Akademskim obrazovanjem do romske elite».


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu