Dubravka Đurić

Dubravka Đurić

Oblasti delovanja:

Biografija

Dubravka Đurić (1961), redovna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum. Bavi se teorijom medija i teorijom književnosti, piše poeziju. Od 2015. godine predsednica je Serbian Association for Anglo-American Studies. Jedna je od osnivačica i zamenica glavne urednice ProFemine, časopisa za žensku književnost i kulturu  (1994-2011). Predavala je u Centru za ženske studije i komunikacije u Beogradu. Osnivačica Ažinove škole poezije i teorije (1996-2006). Objavila je studije: Globalizacijske izvedbe: književnost, mediji, teatar (2016), Diskursi popularne kulture (2011), Politika poezije – Tranzicija i pesnički eksperiment (2010), Poezija Teorija Rod: Moderne i postmoderne američke pesnikinje (2009), Govor druge (2006), Jezik, poezija, postmodernizam: Jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije (2002). Sa Biljanom Obradović uredila je antologiju srpske poezije Cat painters: An Anthology of Contemporary Serbian Poetry (2016), sa Miškom Šuvakovićem uredila je antologiju tekstova Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (2003, 2006), sa mlađim pesnikinjama uredila je antologiju Diskurzivna tela poezije: Poezija i autopoetike nove generacije pesnikinja (2004), sa Vladimirom Kopiclom uredila je i prevela antologiju  Novi pesnički poredak: Antologija novije američke poezije (2001).  Zbirke pesama: Ka politici nade (nakon rata) (2015), All Over: Izabrane I nove pesme sa esejima koji određuju fazu moje poezije od 1996-2004. (2004), Fuzija lančanih sudara dvojezičko srpsko-makedonsko izdanje, časopis Blesok (2003), Cosmopolithan Alphabeth (1995), Klopke (1995), Knjiga brojeva (1994), Oblici i obale, oblaci i oblici – 1982-1983 (srpsko-englesko autorsko izdanje, 1994), Priroda meseca, priroda žene (1989). Prevela zbirke pesama: Čarls Bernstin, Teške pesme (2016), Majkl Palmer, Sunce (časopis Pismo, 1992), Džo Blejds, Pesme iz kazamata (2005). 


Nazad Kontaktirajte (sa(govornicu